Skip to content

Multifunctionele accommodaties (MFA)

Is een MFA (bijvoorbeeld een Brede school) een verantwoordelijkheid voor de overheid of past deze ook bij uw strategie? Hoe komt u tot een passende visie en maakt u keuzes? Vastgoed is uw core business en hier is een gedifferentieerde portefeuille voor nodig, met verschillende kansen en beheersbare risico’s. Geen leefbare wijk zonder passende voorzieningen, een MFA levert gegarandeerd meerwaarde. Voor welk maatschappelijk rendement accepteert u een lager financieel rendement? Een complexe materie, Kees Konings besteedde er in zijn Master Thesis ruimschoots aandacht aan. Graag gaat DomaVita hierover met u in gesprek en wordt er maatwerk geleverd!

Opzetten van samenwerkingsverbanden

  • Centrum voor Wonen
  • Strategisch beleid koppelen naar vastgoedstrategie (Samenwerking Ruud van der Boom en Kees Konings)
  • Woonbeurs voor senioren in Gemeente Etten-Leur

Wil je meer informatie ontvangen?

Back To Top